חלון תצוגת צגים
חיצוני צגים (בהירות גבוהה במיוחד)
Touch sceen monitors
גדול מסך צגים